กลุ่มปตท.ลงทุน1แสนล้าน ผุดท่าเรือรับอีอีซี-ผลิตพลังงานสะอาด

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

นางอรวดี โพธิสาโร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)(ปตท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ปตท. เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562มีมติอนุมัติให้ทบทวนแผนการลงทุน ของ ปตท.และบริษัทย่อยที่ ปตท. ถือหุ้น 100% ทั้งหมดโดยอนุมัติให้ปรับเพิ่มแผนการลงทุนสำหรับปี 2562 จากเดิม 70,501 ล้านบาท เป็น 103,697 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้น 33,196 ล้านบาท

สำหรับงบประมาณการลงทุนปี 2562 ที่ได้มีการปรับเพิ่มขึ้นนั้น ปตท. จะมุ่งเน้นการลงทุนบริษัทในเครือ เพื่อขยายธุรกิจไฟฟ้าและพลังงานทดแทน และลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 พร้อมเร่งแสวงหาโอกาสในการเรียนรู้เทคโนโลยีและตลาดใหม่ๆ ในต่างประเทศ รวมถึงการลงทุนต้นแบบด้านเครื่องจักรกล และปัญญาประดิษฐ์ (Robotics/AI) หรือการลงทุนในรูปแบบ Venture Capital เพื่อการเติบโตในระยะยาว

นอกจากนี้ ปตท. อยู่ระหว่างการพิจารณาทิศทางกลยุทธ์ขององค์กร และเตรียมปรับ Portfolio ของการลงทุนในอีก10 ปีข้างหน้า โดยเน้นการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม การเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในพลังงานสะอาด ตลอดจนการดำเนินธุรกิจที่ช่วยสนับสนุนให้สังคมและชุมชนอยู่ได้อย่างยั่งยืน

“ปตท. เตรียมนำแผนการลงทุนระยะยาวดังกล่าว เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.ในเดือนธันวาคม 2562 ต่อไป” นางอรวดี กล่าว

มีรายงานแจ้งว่า สำหรับแผนลงทุนของบริษัทในเครือปตท. ก่อนหน้านี้ พีทีที แทงค์มีแผนลงทุนในโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1) โดยมีกลุ่มกิจการร่วมค้ากัลฟ์ เป็นพันธมิตร

นอกจากนี้ ยังมีโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง เฟส 3 ที่ร่วมโครงการลงทุนในนามกลุ่มกิจการร่วมค้าจีพีซี (ประกอบด้วยบมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์, บจ.พีทีทีแทงค์ เทอร์มินัล และ บจ.ไชน่า ฮาร์เบอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จากประเทศจีน)

22/6/2562  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (22 มิถุนายน 2562)

ผู้สนับสนุน