info@icons.co.th 02 810 8892-6 18.204.42.98

“ไชน่าฮาร์เบอร์-ทิพากร-บุรีรัมย์ธงชัย” ปิดจ็อบเซ็น 6.4 พันล.สร้างด่วนพระราม3?CK”เริ่มลงเข็มสะพานแล้ว

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

วันที่ 29 ม.ค. 2563 เวลา 10.00 น. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เซ็นสัญญากับกิจการร่วมค้า ซีทีบี ประกอบด้วย บริษัท ไชน่า ฮาร์เบอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คัมปะนี ลิมิเต็ด บริษัท ทิพากร จำกัด และ บริษัท บุรีรัมย์ธงชัยก่อสร้าง จำกัด และเซ็นข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2 งานโยธา วงเงิน 6,440 ล้านบาท

นายสุรงค์ บูลกุล ประธานกรรมการ (บอร์ด) กทพ. เปิดเผยว่า ทางด่วนพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนตะวันตก แบ่งก่อสร้างงานโยธา 4 สัญญา จะใช้เวลาก่อสร้าง 39 เดือน ปัจจุบันได้ออกหนังสือให้ บมจ.ช.การช่าง เริ่มงานก่อสร้างสัญญาที่ 4 งานสะพาน วงเงิน 6,636 ล้านบาท ไปแล้วเมื่อวันที่ 16 ม.ค.ที่ผ่านมา และคาดว่าในเร็วๆ นี้จะเริ่มงานในส่วนของสัญญาที่ 2 หลังเซ็นสัญญากับกิจการร่วมค้าซีทีบีไปแล้ว แต่รอการอนุมัติเข้าใช้พื้นที่จากกรมทางหลวง (ทล.) เพราะต้องสร้างอยู่บนเกาะกลางถนนพระราม 2

ขณะที่อีก 2 สัญญา คือ สัญญาที่ 3 ทางกิจการร่วมค้า ไชน่าเรลเวย์-ซีวิล-บุญชัย ประกอบด้วย บจ.China Railway 11th Bureau Group Corporaton, บจ.ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง และ บจ.บุญชัยพาณิชย์ (1979) วงเงิน 6,098 ล้านบาท ผ่านการอนุมัติจากบอร์ดแล้ว รอรับฟังการอุทธรณ์ หากไม่มีอะไรจะเซ็นสัญญาได้ต่อไป

ส่วนสัญญาที่ 1 ของกิจการร่วมค้า CNA มี บจ.ไชน่าสเตทคอนสตรัคชั่นเอ็นจิเนียริ่ง, บมจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ และ บจ.เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) วงเงิน 5,897 ล้านบาท อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดการอุทธรณ์เรื่องคุณสมบัติและผลงานของผู้รับเหมา หากได้ข้อยุติจะต้องเสนอให้บอร์ดพิจารณาก่อนถึงจะเดินหน้าต่อไปได้

“ยอมรับว่าจากที่เริ่มงานก่อสร้างแต่ละสัญญาไม่พร้อมกัน ส่งผลต่อแผนงานของโครงการอาจจะให้ล่าช้าไปจากแผนงานบ้าง ซึ่งปัจจุบ้นโครงการมีความล่าช้าจากแผนงานแล้วประมาณ 6-7 เดือน“ นายสุรงค์กล่าว

ดร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการ กทพ กล่าวว่า ทางด่วนสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกด้านตะวันตก เป็นโครงการทางด่วนที่อยู่ในแผนแม่บททางด่วนในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งเป็นโครงข่ายเชื่อมโยงการเดินทางในแนวรัศมีระหว่างกรุงเทพฯ กับพื้นที่ทางด้านตะวันตก รวมถึงการเดินทางจากจังหวัดในภาคใต้ของประเทศ

เพื่อช่วยให้การเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบนทางด่วนขั้นที่ 1 ช่วงดาวคะนองถึงท่าเรือ รวมถึงบนถนนพระรามที่ 2 ในปัจจุบัน โดยคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2560 เรื่องการระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพือนาคตประเทศไทย (TFFIF) ของ กทพ.ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเห็นชอบโครงสร้างรูปแบบกองทุนเพื่อระดมทุนของ กทพ. และต่อมาคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 อนุมัติให้ กทพ.ดำเนินโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกด้านตะวันตก วงเงินลงทุนกว่า 31,000 ล้านบาท

งานก่อสร้างแบ่งสัญญางานก่อสร้างออกเป็น 5 สัญญา คือสัญญาที่ 1 ถึงสัญญาที่ 4 เป็นงานโยธา และสัญญาที่ 5 เป็นงานระบบจัดเก็บค่าผ่านทางฯ ซึ่งสัญญาที่ 2 ที่เซ็นสัญญาในวันนี้เป็นการดำเนินการบนถนนพระราม 2 โดยเริ่มต้นจาก กม.ที่ 6+400 ถึง กม.ที่ 11+700 ของโครงการ หรือ กม.ที่ 1+300 ถึง กม.ที่ 6+600 ของถนนพระราม 2 รวมระยะทางประมาณ 5.3 กม.

ประกอบด้วยทางยกระดับ ทางขึ้น-ลง ที่กลับรถ ด่านเก็บค่าผ่านทาง ด่านจ่ายบัตรค่าผ่านทาง และอาคารด่านฯ รวมทั้งส่วนประกอบอื่น ๆ ของโครงการฯ มีระยะเวลาก่อสร้าง 1,170 วัน

29/1/2563  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (29 มกราคม 2563)

แนะนำคู่ค้า