ขยายถนน 4 เลน “นครนายก-บางน้ำเปรี้ยว” เสริมโลจิสติกส์ EEC

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

กรมทางหลวงชนบทขยายถนนสาย นย.3001 แยกถนน 305-บ้านบางน้ำเปรี้ยว ระยะทาง 32 กม.เสร็จสมบูรณ์แล้ว

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า โครงการดังกล่าวสอดรับกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ ช่วยพัฒนาระบบขนส่งสินค้าจากจังหวัดรอบนอก ซึ่งเป็นแหล่งผลิตไปสู่ตลาดและผู้บริโภค

รวมถึงสนับสนุนการเดินทางไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส่งเสริมการขนส่งทางอากาศ ต่อเนื่องไปยังท่าเรือแหลมฉบังผ่านทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) ให้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ทั้งยังช่วยระบายปริมาณการจราจรที่หนาแน่นของทางหลวงหมายเลข 305 ที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

ปัจจุบันโครงการขยายถนนทางหลวงชนบทสาย นย.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 305-บ้านบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดนครนายก, ฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนสัญจรได้แล้ว

โดยขยายถนนจากเดิม 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร เป็นถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สะพานข้ามทางรถไฟ กม.ที่ 18+285, สะพานข้ามคลอง 20 กม.ที่ 25+350 และสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเล็ก จำนวน 8 แห่ง รวมทั้งระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องหมายจราจร สิ่งอำนวยความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้เส้นทาง โดยมีจุดเริ่มต้นบริเวณ กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 33+050 ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 2,116.695 ล้านบาท

3/9/2563  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (3 กันยายน 2563)

พื้นที่โฆษณา