info@icons.co.th 02 810 8892-6 18.232.177.219

ปลายปีวิ่งฉิวถนน 4-6 เลน เชื่อม พิมาย-หินดาด หนุนเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

กรมทางหลวงขยายทางสาย อ.พิมาย – บ.หินดาด จ.นครราชสีมา คืบหน้ากว่า 80% คาดเสร็จปลายปีนี้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย เชื่อมโยงโครงข่ายภาคอีสาน

เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมทางหลวง (ทล.) รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 206 สาย อ.พิมาย – บ.หินดาด ระยะทาง 28.74 กม. ในพื้นที่ อ.พิมาย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งให้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สนับสนุนการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำหรับทางหลวงหมายเลข 206 ปัจจุบันมีปริมาณการจราจรเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นเส้นทางที่ใช้ขนส่งสินค้าและผลผลิตทางการเกษตร อีกทั้งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวไปอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย และเป็นเส้นทางเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) กับทางหลวงหมายเลข 226 (สายหัวทะเล-วารินชำราบ)

สามารถเดินทางจากด้านตะวันออกของนครราชสีมาไปยังจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ และเชื่อมไปทางด้านตะวันตก คือ จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม ไปยังจังหวัดอื่น ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้อีกด้วย

กรมจึงดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงสายดังกล่าวระหว่าง กม.7+830 – 36+576 อ.พิมาย โดยก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร 5 ช่องจราจร และ 6 ช่องจราจร ในย่านชุมชนหนาแน่น ผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต กว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.5 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะดินถมและแบบเกาะกลางสลับเป็นช่วง ๆ รวมงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรง 7 แห่ง

รวมถึงก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม 5 แห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชน และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดเส้นทาง งบประมาณ 1,193.33 ล้านบาท ปัจจุบันการก่อสร้างคืบหน้าประมาณ 80% คาดว่าจะแล้วเสร็จปลายปี 2564 นี้

จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง ลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการเดินทาง กระจายความเจริญและการพัฒนาสู่ภูมิภาค รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามแผนพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงสู่ภูมิภาค

8/3/2564  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (8 มีนาคม 2564)

แนะนำคู่ค้า