info@icons.co.th 02 810 8892-6 18.232.177.219

มอเตอร์เวย์ “บางใหญ่-กาญจน์” คืบ 50% ติดหล่มรื้อแบบสะพานงบบาน 120 ล้าน

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

กรมทางหลวง ติดตั้งระบบ M-FLOW บนมอเตอร์เวย์สาย 9 ทั้ง 4 ด่านเสร็จแล้ว ส่วนมอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรีสร้างคืบแล้ว 49% ห่วงปรับแบบสะพานงบเพิ่ม 120 ล้าน “ศักดิ์สยาม”จี้เร่งหารือสำนักงบฯ

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2564 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมเรื่อง การพัฒนาและการเปิดให้บริการระบบ M-Flow บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 และ โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่ – กาญจนบุรี (Motorway M81) ของกรมทางหลวง (ทล.)

เร่งระบบ M-Flow

นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า เป็นการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินการตามนโยบายที่เคยให้ไว้กับกรมทางหลวงได้ดำเนินการพัฒนาระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) เพื่อแก้ไขปัญหารถติดหน้าด่าน

โดยวางระบบให้สามารถบูรณาการกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ในการพัฒนาM-Flow ให้เป็นรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน (Single Platform System) ซึ่งเป็นระบบเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติในรูปแบบการอ่านป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติ ร่วมกับระบบการตรวจจับยานพาหนะอัตโนมัติ (AVI)

ซึ่งผู้ใช้รถยนต์สามารถขับขี่ผ่านบริเวณด่านที่จะมีการติดตั้งโครงเสาแขวนสูงเหนือศีรษะ พร้อมอุปกรณ์ระบบตรวจจับยานพาหนะอัตโนมัติ ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติ (ALPR) โดยไม่ต้องหยุด หรือชะลอรถ โดยระบบ M-Flow ได้ออกแบบให้รองรับการใช้ความเร็วสูงสุด 120 กม./ชม. ซึ่งสามารถระบายรถได้เร็วกว่าระบบเดิม 5 เท่า

ติดตั้งระบบเสร็จทั้ง 4 ด่านแล้ว

ขณะนี้การติดตั้ง M-Flow ทั้ง 4 ด่านแล้วเสร็จ คือ ด่านทับช้าง 1, 2 และด่านธัญบุรี 1, 2 และอยู่ระหว่างการปรับปรุงกายภาพบริเวณช่องทางงานติดตั้งป้ายเครื่องหมายจราจร และการดำเนินการด้านวิศวกรรมและระบบ IT

คืบหน้ามอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า สำหรับโครงการ มอเตอร์เวย์M81 บางใหญ่-กาญจนบุรี มีระยะทาง 96 กม. วงเงินลงทุน 55,927 ล้านบาท แยกเป็นค่าก่อสร้าง 38,475 ล้านบาท และค่าเวนคืน 17,452 ล้านบาท แบ่งการก่อสร้างเป็น 25 สัญญา ขณะนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จ 4 สัญญาและอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 21 สัญญา

ติดอุปสรรคแบบสะพาน

ปัจจุบันมีความคืบหน้าการก่อสร้าง 49.989 % เร็วกว่าแผนงาน 5.972 % มีปัญหาอุปสรรค 1 ตอน คือ ตอนที่ 12 มีค่างานก่อสร้างเพิ่มขึ้น 120.37 ล้านบาท เนื่องจากมีการแก้ไขรูปแบบงานสะพานให้มีความสอดคล้องกับข้อกำหนดของกรมชลประทาน และเพิ่มงานโครงสร้างชะลอการทรุดตัวบริเวณคอสะพาน ขณะนี้กรมทางหลวงอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงของค่างานก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว

เร่งประสานสำนักงบประมาณ

ทั้งนี้จากการประชุมครั้งนี้ ได้สั่งการให้กรมทางหลวงเร่งรัดดำเนินการระบบ M-Flow ให้เป็นไปตามแผนเพื่อนำไปสู่ภาคการปฏิบัติโดยเร็ว

ส่วนมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี ให้ประสานสำนักงบประมาณ เพื่อหารือเกี่ยวกับการบริหารเงินเหลือจากการก่อสร้าง มาดำเนินการในส่วนของค่างานที่เพิ่มขึ้น

รวมถึงให้บำรุงรักษาผิวทางของสัญญาที่แล้วเสร็จให้พร้อมใช้งานเมื่อเปิดให้บริการ ให้กำหนดไทม์ไลน์ของงานระบบบริหารและบำรุงรักษา (O & M) ให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องการส่งมอบพื้นที่ไม่เป็นไปตามแผน

และให้ตรวจสอบการดำเนินงานต่าง ๆ ให้มีความชัดเจน เพื่อให้ใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และป้องกันการทุบทิ้งสร้างใหม่ในภายหลัง

22/3/2564  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (22 มีนาคม 2564)

แนะนำคู่ค้า