info@icons.co.th 02 810 8892-6 54.80.252.84

กทม. เร่งปรับภูมิทัศน์คลองผดุงฯ นำร่องโซนหัวลำโพง คาดเสร็จ มี.ค. 65

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

ผู้ว่าฯ อัศวิน ตรวจความคืบหน้าปรับปรุง “คลองผดุงกรุงเกษม” โซนหัวลำโพง คาดดำเนินการแล้วเสร็จ เดือนมีนาคม 2565

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักการโยธา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ณ บริเวณถนนกรุงเกษม จุดก่อสร้างปรับปรุงท่าน้ำ (ท่าน้ำที่ 1) เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จากนั้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างจากจุดก่อสร้างปรับปรุงท่าน้ำ (ท่าน้ำที่ 1) ไปถึงสะพานเจริญสวัสดิ์

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า วันนี้ได้มาดูความคืบหน้าการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม โซนหัวลำโพง โดยดำเนินการทั้งสองฝั่งคลอง ซึ่งในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์นั้นจำเป็นจะต้องมีการรื้อย้ายต้นไม้บางส่วนออก โดยมีรุกขกรช่วยดูแลการล้อมย้ายไปดูแลและอนุบาลตามหลักวิชาการ จากนั้นจะนำไปปลูกในพื้นที่อื่นที่เหมาะสมต่อไป

ผู้ว่าฯ อัศวิน คลองผดุงกรุงเกษม

อย่างไรก็ดี ในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองผดุงกรุงเกษมนั้นได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานและดำเนินการควบคู่กับการดูแลสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ด้วย เช่น ความสวยงามริมคลอง ความสะอาดของน้ำในคลอง การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อให้เกิดความร่มรื่นและสวยงาม กำหนดแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2565

สำหรับฝั่งหัวลำโพงคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2564 พร้อมกับการปรับปรุงคลองช่องนนทรีช่วงที่ 2 สามารถเปิดบางส่วนได้ก่อนปีใหม่หรือประมาณวันที่ 25 ธันวาคม 2564

กรุงเทพมหานครดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเพื่อพลิกฟื้นวิถีชีวิตประชาชนริมคลอง ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของคลอง โดยคลองผดุงกรุงเกษมเป็น 1 ในคลองที่กรุงเทพมหานครกำหนดพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์คูคลองให้มีความสะอาด สวยงาม และปลอดภัย เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาแหล่งน้ำให้สวยงาม สะอาดอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและแนวทางการอนุรักษ์และส่งเสริมอัตลักษณ์ของชุมชน และสามารถใช้ประโยชน์ ได้หลากหลาย เช่น เป็นเส้นทางสัญจร สถานที่พักผ่อน สถานที่ออกกำลังกาย เป็นต้น

สำหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองผดุงกรุงเกษมฯ ระยะทางรวม 4,480 ม. แบ่งเป็น 6 โซน

โซน 1 ตลาดน้อย ระยะทาง 680 เมตร

โซน 2 หัวลำโพง ระยะทาง 1,250 เมตร

โซน 3 โบเบ๊ ระยะทาง 450 เมตร

โซน 4 นางเลิ้ง ระยะทาง 700 เมตร

โซน 5 สถานที่ราชการ ระยะทาง 700 เมตร

โซน 6 เทเวศร์ ระยะทาง 700 เมตร

ในระยะแรกเป็นการดำเนินการนำร่องโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองผดุงกรุงเกษม โซนที่ 2 หัวลำโพง (ช่วงจากสะพานเจริญสวัสดิ์ถึงสะพานกษัตริย์ศึก) ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ วันเริ่มสัญญา 1 ตุลาคม 2564 วันสิ้นสุดสัญญา 29 มีนาคม 2565 ระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน รายละเอียดการดำเนินการ ได้แก่ ความกว้างทางเท้าเฉลี่ยฝั่งถนนกรุงเกษม ประมาณ 8-10 เมตร และฝั่งถนนเลียบทางรถไฟ ประมาณ 5 เมตร ความยาวตามแนวคลองช่วงที่ปรับปรุง 1,250 เมตร

เบื้องต้นจะดำเนินการปรับปรุง ดังนี้ 1. ปรับปรุงทางเท้า เนื้อที่ประมาณ 15,000 ตร.ม. 2. ปรับปรุงท่าน้ำจำนวน 4 แห่ง 3. ปรับปรุงคันหินยาว 2,500 ม. 4. ปรับปรุงโคมไฟส่องสว่างถนนและทางเท้า ตลอดช่วงโครงการ 5. ปรับปรุงโคมไฟผนังคลอง ตลอดช่วงโครงการ 6. งานเพิ่มพื้นที่สีเขียว 7. งานภูมิสถาปัตย์ และ 8. ปรับปรุงฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ

ทั้งนี้มีแผนงานที่เร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ ได้แก่ งานปรับปรุงทางเท้า ตั้งแต่สะพานเจริญสวัสดิ์ ถึงสะพานนพวงศ์ (ฝั่งสถานีรถไฟหัวลำโพง) แล้วเสร็จ – ท่าน้ำแห่งที่ 1 แล้วเสร็จ ขณะนี้ได้ดำเนินการรื้อถอนราวกันตกเดิม รื้อคันหินและทางเท้าเดิม สร้างคันหิน และทางเท้าใหม่ ทุบรื้อพื้นที่เท้าเดิม สร้างพื้นฐานทางเท้าใหม่ ย้ายเสาไฟฟ้าส่องสว่างเดิม และเตรียมงานสร้างท่าน้ำ ผลงานตามแผน 18% ทาได้ 21% เร็วกว่าแผน 3% (ข้อมูล ณ วันที่ 15 พ.ย. 64)

16/11/2564  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (16 พฤศจิกายน 2564)

แนะนำคู่ค้า